قابل توجه دانشجویان دوره های دکتری
با دانلود فایل های زیر می توانید با جدیدترین کاتالوگ های دروس دوره های دکتری رشته های روانشناسی عمومی و مشاوره آشنا شوید. این دروس بر اساس بخشنامه شماره 30.47022 مورخ 94.07.07  سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شده اند.

کاتالوگ دروس دوره دکتری رشته روانشناسی عمومی (جدید)

کاتالوگ دروس دوره دکتری رشته مشاوره (جدید)